dla szpitali

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

eSTRADa MD

Elektroniczny System Transmisji Danych Medycznych z karetki do Centrum Konsultacyjnego – to pierwsze w Polsce innowacyjne rozwiązanie odpowiadające na wciąż powiększające się braki kadrowe wśród lekarzy. Umożliwia należyte wykorzystanie zasobów lekarzy medycyny ratunkowej do całodobowego wsparcia ratowników medycznych. Rozwiązanie daje maksymalną skuteczność zespołów ratunkowych, widocznie poprawia efekt leczenia pacjentów podczas akcji ratowniczych, bez konieczności zwiększania liczby zatrudnionych lekarzy.

System polega na przekazaniu w czasie rzeczywistym lekarzowi dyżurującemu w Centrum Konsultacyjnym obrazu, dźwięku oraz danych medycznych, tym samym parametrów stanu zdrowia pacjenta, generowanych przez urządzenia techniczne takie jak:

  • defibrylator – EKG, tętno, ciśnienie krwi, saturacja, temperatura
  • elektroniczny stetoskop – praca serca oraz płuc – wykres oraz zapis dźwiękowy
  • USG stanów nagłych
  • monitor parametrów życiowych
  • kamera – wizualny stan pacjenta, widok obrażeń, kontakt z pacjentem
  • bezprzewodowe słuchawki z technologią przewodzenia kostnego

System posiada nieograniczone możliwości rozwoju.

System monitorowania pacjenta – kardiomonitor

System oparty na czujnikach umożliwiających przesyłanie danych w czasie rzeczywistym z sensorów badających podstawowe funkcje życiowe pacjenta oraz jego obecność w obszarze zasięgu systemu w budynku szpitala, do komputera zlokalizowanego w dyżurce pielęgniarskiej. Dzięki temu rozwiązaniu pacjent niezależnie od tego, czy przebywa na sali oddziału, czy w gabinecie zabiegowym, cały czas pozostaje w obszarze monitorowania jego parametrów życiowych.

Monitorowanie parametrów zdrowia pacjenta leżącego - mata

Bezkontaktowa technologia monitorowania stanu zdrowia pacjenta, a także obecności na łóżku za pomocą czujnika umieszczonego pod materacem. System informuje personel o krytycznych parametrach zdrowia oraz opuszczeniu łóżka przez osobę monitorowaną.

System Unit Dose z transportem pneumatycznym

Automatyczny system przygotowania i dystrybucji terapii w szpitalu to modułowy i elastyczny system do zarządzania dawkami jednostkowymi w aptekach szpitalnych. System wydaje leki w spersonalizowanych dawkach jednostkowych lub może grupować i identyfikować przepisane leki za pomocą nazwiska pacjenta. Jest zaprojektowany tak, aby sprostać rzeczywistym potrzebom szpitali i może być całkowicie zintegrowany z systemem informatycznym szpitala. Transport z apteki szpitalnej na oddziały może odbywać się w zależności od możliwości szpitala za pomocą poczty pneumatycznej bądź z wykorzystaniem wózków ręcznych czy autonomicznych.

Szafki ubraniowe BHP z kontrolą dostępu

Oferujemy dostawę szafek ubraniowych dla personelu szpitalnego, wyposażonych w kontrolę otwarcia drzwi. System szafek umożliwia integrację z istniejącym w szpitalu systemem kontroli dostępu i otwieranie szafek z istniejącymi bądź proponowanymi kartami. System posiada zabezpieczenie przed ingerencją osób nieuprawnionych za pomocą linii sabotażowej.

Teleopieka seniorów

Na pierwszym miejscu stawiamy zdrowie i komfort pacjenta. Nasze rozwiązania zapewniają wsparcie placówek medycznych w opiece nad seniorami oraz osobami przewlekle chorymi, których stan wymaga częstych konsultacji oraz stałego monitorowania wyników.

Stworzyliśmy system zintegrowany z dedykowanymi urządzeniami do monitorowania stanu pacjentów, tak aby wszystkie dane stale i na bieżąco były przesyłane do lekarza prowadzącego. W przypadku zmiany wyników lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, lekarz ma możliwość szybkiego zareagowania bez konieczności umawiania wizyty w placówce.
Jest to doskonałe rozwiązanie w obecnym czasie. Pacjent pozostaje pod opieką specjalistów, a leczenie odbywa się w domu pacjenta bez narażania go na zakażenie wirusami.  Chory pozostaje w domu, środowisku dobrze mu znanym, bez izolacji od najbliższych.

W zależności od potrzeb placówki dobieramy odpowiednie urządzenia i dopasowujemy system, tak aby był łatwy w obsłudze, zarówno dla lekarzy jak i samych pacjentów. Wszystkie urządzenia monitorujące są tak dopasowane by pacjent nie odczuwał dyskomfortu i w łatwy sposób mógł konsultować się ze swoim lekarzem prowadzącym.

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:00 – 16:00

Telefon: +48 724 777 111
Email: info@hertznt.pl


Wysyłając wiadomość akceptuje Pan/Pani zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych określone w Polityce Prywatności.

Schedule ContactWysyłając wiadomość akceptuje Pan/Pani zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych określone w Polityce Prywatności.

Schedule ContactBy sending a message, you accept the rules regarding the processing of personal data set out in the Privacy Policy.